Екип

Екипът на „Алиус Билд“ ООД се състои от:

Инж. Зорница Георгиева

Съосновател на фирмата, строителен инженер, с опит повече от 17 г. в сферата на строителството. Завършила УАСГ през 2001 г., специалност Промишлено и гражданско строителство.

Иво Кърлов

Съосновател на фирмата, юрист, работил в сферата на строителството в продължение на 13 години. Завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2002 г.

Ашод Шакарян

Съдружник от август 2017 г.